• પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી 25 બુક

આ અગાઉ આમારા દ્વારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, તલાટી મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્ક, PI પ્રાથમિક કસોટી, કંડકટર, ભારતીય બંધારણ જેવી બુક પ્રકાશિત થઇ ગઈ છે

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બુકની સંપૂર્ણ માહિતી :- 

આ બુકની વિશેષતાઓ :-

  • આવનારી હથિયારી-બિનહથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપાહી , SRPF પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી.
  • સિલેબસ મુજબના દરેક મુદ્દાઓની વિસ્તૃત સમજ ની સાથે તે મુદ્દાને લગતા અગત્યના પ્રશ્નો નો પણ સમાવેશ.
  • આ બુક સાથે 44 પેજ ની 8 પેપર સેટ ની 1 બુકલેટ ફ્રી આપવામાં આવશે.
  • આ બુક માં જનરલ માહિતી ની સાથે કાયદાઓ અને બંધારણ ની સંપૂર્ણ સમજ આપેલી હોવાથી ઉમેદવારોએ અલગ અલગ બુક ખરીદવાની જરૂર નથી.
  • સંપૂર્ણ ભૂલરહિત માહિતી

કુલ પેજ :- 419+ 44 પેજ ની 3 અગાઉના પેપર્સ +5 મોડેલ પેપર્સ સેટ – કુલ ૮ પેપર સેટ ની બુકલેટ તદ્દન ફ્રી.

બુકની કિંમત :-     રૂ. 300

બાદ :- ડીસ્કાઉન્ટ – રૂ.  45

ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 255

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી 25 બુક

  • Product Code: પોલીસ-કોન્સ્ટેબ-અને-જેઈલ
  • Availability: 24
  • Rs.255.00

  • Ex Tax: Rs.255.00

This product has a minimum quantity of 25